PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS 2013-2014 M.M.

 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Dėstomas dalykas

Darbo stažas

Išsilavinimas

Kvalifikacijos kategorija (pedagoginė, vadybinė)

1

 

Marytė Savickienė

Direktorė

Ikimokyklinis ugdymas

38 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

II vadybinė

2

Aida Gedrimienė

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

Ikimokyklinis ugdymas

29 m.

ŠPI

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

II vadybinė

3

Nijolė Medvedeva

Auklėtoja neformaliojo ugdymo programai vykdyti

Ikimokyklinis ugdymas

29 m.

ŠPI

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

4

Birutė Šimkutė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

34 m.

Klaipėdos m. kolegija.

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

5

Loreta Zalialova

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

33 m.

ŠPI

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

6

Romualda Daukšienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

38 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

7

Laimina Alešiūnienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

36 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

8

Ilona Rebždienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinis ugdymas

29 m.

KU

Aukštasis

Magistrė

Auklėtoja metodininkė

9

Ingrida Butkienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

26 m.

KU

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

10

Loreta Černeckienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

25 m.

ŠPI

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

11

Vilma Einikienė

 Meninio ugdymo mokytoja

Muzikinis ugdymas

10 m.

KU, Aukštasis,

KU choro dirigentas

Mokytoja metodininkė

12

Rima Gricanova

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

24 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

13

Loreta Karpuvienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

24 m.

ŠPI

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

14

Laima Laurinaitienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

23 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

15

Lina Patkaukienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

19 m.

KK

Aukštasis

 

Auklėtoja metodininkė

16

Raimonda Užpalienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

27 m.

ŠPI

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

17

Audronė Žemgulienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

18 m.

KU

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

18

Ineta Mačiulaitienė

Priešmok. ugdymo

pedagogė

Priešmokyklinis ugdymas

20 m.

ŠPI

Aukštasis

Mokytoja metodininkė

19

Vilma Vilkienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

15 m.

ŠPI

Aukštasis

Auklėtoja metodininkė

20

Vilma Einikienė

Meninio ugdymo mokytoja

Muzikinis ugdymas

10 m.

KU

Aukštasis

Mokytoja metodininkė

21

Ingrida Kasputytė

Logopedė

Specialusis ugdymas - logopedija

8 m.

ŠU

Aukštasis

Magistras

Vyresnioji logopedė

22

Dora Šimkienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

13 m.

KU

Aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

23

Kristina Janavičienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

11 m. 

KU

Aukštasis

Auklėtoja

24

Eglė Visockienė

Auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

1 m.

KU

Aukštasis

Auklėtoja

                                Pastabos. * Auklėtojas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją. **Priešmokyklinės grupės pedagogas privalo turėti aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, būti įgijęs ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojo arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją ir papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,GILIUKAS”
DARBUOTOJAI

Direktorius1

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams -1

Specialistas apskaitiai – 1

Sekretorius – 1

Bendrosios praktikos slaugytojas, masažistas – 2

Logopedas – 1

Meninio ugdymo mokytojas – 1

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas –2

Auklėtojas - 19

Auklėtoja neformaliojo ugdymo programai vykdyti -1

Aptarnaujantis, technikinis personalas – 31

Iš viso dirba 62 darbuotojai

 

Atnaujinta Pirmadienis, 02 Kovas 2015 09:08